Gill Lewis "The White Dolphin"

The White Dolphin cover of Novel author Gill Lewis - Mondadori 2014.


 

 

 

 


イラストレーター