איור קידום עצמי למגזין

Self-promotional illustration made ​​for a magazine: housewives and their rights, benefits, rewards.

• Free-You

Liberati

ILLUSTRATOR